ikka meenuvad minutid…

ikka meenuvad minutid
mil viras vikerkaar üle vee
me seisime vaikselt sillal

ja tasahilju
üle Emajõe

             astus Jumal
             oma vaimulinna

Teosest
lk-d nr-ta