„Illekas”

Ning keski kurat ka ei häiri meid!
Mis sellest, et kesk kõõritavaid silmi
Su lembust naudin ning kõik sünnib ilmsi:
jah, neidu õrnalt suudleb teine neid!

Oo totraid kadedusepudemeid
noil meestel, kes meid vaatavad kui filmi,
kiimhimukalt kesk baari suitsupilvi,
alt silmilauge viinahämuseid.

Nad selle leiavad mu järjekordseks poosiks.
Neid tuleb tõrjuda kui tüütuid kärblaseid.
Oh naeruväärseid, ülbeid isaseid,
kes arvavad Su lihtsalt murtvaks roosiks

& kadestavad minu sulnist leidu!
Ei vaata himukalt ma mitte igat neidu.

Teosest