Jõmmu. Kroonuaia sild Emajõe...

Kroonuaia sild Emajõe tänava otsas oli lähim võimalus üle jõe saada. Ta jooksis nii kiiresti, kui suutis mööda kõrgete paplitega palistatud alleed. /---/

Kroonuaia sillani oli veel mõnikümmend meetrit. Silla grafitid juba paistsid.

Teosest
lk 9