Üleujutus Pikal ja Fortuuna tänaval u. 19. sajandi lõpul