Üks tudeng...

Üks tudeng ühikasse kõnnib peolt.
Lund lemmetab ja kuu on veiniaurus.
Öös kõrgub Toome nagu brontosaurus.

Meel läheb peast kui liblik avat peolt,
on tinakergus tuigerdavais jalus,
poiss nagu hulguks õitsvas palmisalus.

Kas see või päevane, kumb ilm on tõene?
On teised vahemaad ja paigast majad.
Kus jäänud suitsulipud, lumi nõene,
nood nagu karjakoplis sõtkut rajad?

On õhus kauged, kummalised kajad.
Öö jumalik, öö muinasjutuõene.
Sa seisma jääd, üht arusaamist vajad.
Kumb om tuu peris ilm, kas taa vai tõene?