Vanamutt ja Jumal. Katkend luuletusest

Kord hakkas üks vanamutt
Karlovast tulema
kesklinna poole

/---/

Vaba ja Võru
kumerdatud nurk
otse vihmaveetoru all
vääris igati niitja nimetust.

/---/

Harjunud kombel
valis vanamutt
jõepoolse kursi.

/---/

Aleksandri tänavalt
olid tundmatud jõud
pool teekatet hävitanud.

Vähema liikluse korral
kõndis vanamutt sõidutee servas,
sest autoteed peetakse paremas korras
kui kõnniteed.

/---/

Kaubamaja foor
põleb autodele
terve minuti,
jalakäijaile ainult pool.

Hilisel õhtul
saavad need vähesed autod
ikkagi minuti,
inimesed veerand.

Riia ja Turu nurgal on
tõeliselt sügavad roopad
kui Läänemere lained,
ainult et võtavad ninali.

/---/

Tartus toimivad nupuga foorid
nõnda, et jalakäija vajutus
süütab rohelise kõigepealt
vastaspool ohutussaart
ning alles hulga hiljem
ootajale lähemal.
Siis hakkab kaugem roheline
juba vilkuma.

/---/

Kesklinn säras
jõulude ootel
tuhandeis tuledes.

Asukoht teoses
lk 95–96
lk 184–192