Tardo on me koduliin...

Tardo on me koduliin,
pole paika paremat kui siin.
Meil on kirikud ja koolid,
üle ilma kuulsad õppetoolid.
Maha prassitakse ööd,
päeval vapralt tehakse tööd.
Nõnda voolab tarkus ja ka viin,
kuulsaks saab me Tardo liin.

Siin me käsi hästi käib,
suured majad, aidad vilja täis.
Tulevad kui laadapäevad,
tänavad siis kitsaks kätte jäävad.
Kaubahoovis suured poed,
kohvikuid sa kümneni loed.
Igamees võib laiutada sääl,
tõsta uhkelt oma häält.

Tardo on me koduliin,
temast lahkumine oleks piin.
Hoiavad kui salatangid,
oleme ta igavesed vangid.
Meelitagu teised raad,
ei tast siiski lahkuda saa.
Kuni ükskord surmaingli tiib
Raadi väljale meid viib.