Olaf Utt

(ajakirjanduse teooria ja praktika)
Tudengeist ta pole palju eakam,
aga teadmistest, oi, kuidas teakam!
Kohendades kuldseid prilliraame,
räägib žurnalisti tööst ja hoolest.
Tartu lehe juures teada saame
ajakirjanduse köögipoolest.
Asukoht teoses