Oh, armas Tartu!...

Ma veidi Tartus
ka ringi käind
ja palju tarku
ja ilu näind.
Ning vistist te ka
ei pahanda,
kui Tartut kiidan veidi
lauluga.
Oh, armas Tartu,
siin palju tarku,
valge mütsi kandjad plikad,
tarkusest kel mokad pikad...
Oh, armas Tartu,
ma ütlen Harku,
ei sinu vastu küll ei saa!..
Leib Tartu keeli
on ikka - "proot";
üks teine häda,
see hüütaks - "noot".
Ja köögitüdruk
on - "küchebäär",
ning "anna siia" hüütaks:
"jeebe äär!"...
Oh, armas Tartu j.n.e.
Teosest
lk. 10 - 11