Loomade peal katsetatud inimene. kui on eestis... Katkend luuletusest