Laulu võim. Katkend luuletusest. Tõusid – elu musti...

Tõusid elu musti rakke,
tornihakke
Toomel piikis kiiritus
loodusliku elektrooni.
Leiusooni
parkis laibapiiritus.

Uuest Anatoomikumist
toomelumist
rada astles seedrisse,
saates treppi praotund pervel,
vaimul tervel
õpetlast kateedrisse.

Ants ja Mai ei oodand eha.
Haiglev keha
vaimumõõka servitas.
Lähme vaatama su tuba!
Õitsev uba
aknalaualt tervitas.

Koridoris kookusvaiba
oli laiba-
hape mustaks laigutand.
Kurale jäi kuppelaula
seotud raula
laul kus kirstu paigutand.

Asukoht teoses
lk 107