Igiliikuja on...

Igiliikuja on Toomemäele pandud
rippu raske vihma ajal
ta sees üks kell tasakesi tiksub
teedel sügis sorib lehti kirjuid
rõskeid kõdunevaid
Siis päriskell lööb mi-
tu kalki lööki Sa und
näed päise päeva ajal

Siin käisime vist kord kui oli talv
lumi pimedusse valgeid nooli
kraapis puud tulid vastu
kaugenesid Ihusoojast moo-
dustusid sõnad Küll ennegi
neil teedel oli käidud kuid
ei olnud lumi ööd nii valgeks
sadand

Teosest