Läbi heitlike aegade. Läksin Raadile vaatama...

Läksin Raadile vaatama, mis on saanud Eesti Rahva Muuseumist. Hoone oli varemeis. Ühtki muuseumi töötajat peale kojamees Männiste ma seal ei leidnud. Keldreis oli rohkesti säilinud esemeid, ka raamatuid. Ühest raamatust leidsin Vene sõduri ülestähenduse, et istume siin keldris ja sakslased kõmmutavad meid suurtükkidest. Ladusime Männistega keldriaknad telliskividega kinni, et marodööre pisutki pidurdada.
/---/
Ja siis saabus oktoobri lõpul Tallinnast ERMi direktori kohusetäitjaks määratud Eerik Põld, kaasas kohtu rahvakomissariaadilt saadud paber, et muuseumi käsutusse on antud osa ruume Veski tänaval asuvast kohtuhoonest. Mõne aasta pärast sai ERM terve selle hoone endale, mis tolleaegseis oludes oli parim võimalik lahendus. Muuseumi keskus asub seal tänini.
Asukoht teoses