Tiidule. Kust sõda üle...

Kust sõda üle käis, jäi tühi maa. Tartu linnast hävitas sõda üle 50%. Et siin elada, pidi kõigepealt koristama varemed ja maa tasaseks tegema, et ehitama hakata. Kes ja kust võeti need inimesed, kes pidid seda tööd tegema. Kes oli sõjapakku läinud ja tagasi tulnud, neil ei olnud süüa ega riiet selga panna. Eluaset ei olnud.
Asukoht teoses