Tartu päevik 1928–1941. Olen õppinud tundma...

[21. mai 1933.] Olen õppinud tundma linna Holmi ja Fortuuna tänava kandist, näinud tellisetehast ja saanud paljudes kivisortides teadlikuks. Juba Majandusühisuse pood on mu silmaringi laiendanud, ja laudade asjus olen saanud targemaks. /---/

Tunnen nüüd isegi Jänese tänavat ja mul on sealseist oludest ning inimtüüpidest oma käsitus. Pottsepa sain sealt peaaegu õlgede pealt, kuid on haruldane meister ega ole kallis.

Jänese tänav oli sümpaatne oma laste ja väga lahkete inimestega. Mida lähemale siselinnale, seda upsakamaks muutub aga sama lihtne tüüp. Arunatukest ei tarvitse sugugi rohkem olla, aga ollakse paremini riides ja sellepärast rumaluhkem.

Asukoht teoses