Raadio. Tartus endas pole...

Tartus endas pole teha midagi erilist. Sinna sõitma hakates on alati mingi ebaratsionaalne tunne, nagu oleks seal midagi teha, ja kohapealgi võib meeleseisund jääda ärevaks. Linn ise on vaikne ja provintslik, eriti veel pühapäeval. /---/ Tartu on nüüdse Eesti territooriumi ilmselt kõige vanem linn, mingi oluline linnus (lieu fort) ja kauplemiskoht oli seal olemas juba enne XIII sajandit, kui muistsele Liivimaale tungisid teutooni rüütlid ja toimus Läänemere idakalda kristianiseerimine.
Asukoht teoses
lk 26