Tartu piltpostkaartidel. 1922. aastal Kassitoome...

1922. aastal Kassitoome aadlielamus avatud lastekliinik oli tollal ainus lastehaigla kogu Eestis. Ameerika Punane Rist, kes oli siia 1922. aasta jaanuaris asutanud Emade ja Laste Arstliku Nõuandepunkti, andis lastekliinikule üle oma sisseseade, lõpetades ise sellealase tegevuse. Pärast Teist maailmasõda olid hoones väikelastekodu ning mitmesugused meditsiiniasutused (stomatoloogiakliinik, tuberkuloosihaigla). Pikka aega tegutses siin Eesti Põllumajanduse Akadeemia (praeguse Eesti Maaülikooli) üliõpilasklubi.
Teosest