Kaarel, kas mäletad? Hilissuvise sõjategevuse käigus...

Hilissuvise sõjategevuse käigus muutus kodulinn rindelinnaks, ja temast sai vormitu varemetelinn. Emajõgi – surnujõgi. Ühel kaldal taganevad Vene väed, teisel kaldal pealetungivad sakslased. Linnamajad olid mõlema poole suurtükitule märklauaks.
Asukoht teoses