Ühe arhitekti mälestused, II. Tartus vestlesime sellel...

Tartus vestlesime sellel teemal ja Madis Kõiv ütles, et meil Tartu Ülikoolis oli teadlasi, kes tegelesid tuumafüüsikaga. Heade liitlassuhete ajal olid USA teadlased astunud nendega kirjavahetusse, kuid NSV Liidu julgeolekuasutused olid teinud niisuguse kirjavahetuse väga ebamugavaks, mis tingis selle lõppemise. Kõiv tõi näitena – Aksel Kipper, füüsika-matemaatika doktor aastast 1938, kellel oli ainsana „lubatud kahelda” relatiivsuse teoorias. /---/

Nad olid jõudnud maailma tasemele tuumafüüsika alaste arvutustega. Arvan nende ridade kirjutamise ajal, et Johannes Meitre mitte ei „visanud villast”, vaid rääkis meiega tõsimeeli. Me ei teadnud, et ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis matemaatika cum laude.

Asukoht teoses