Sõjasündmused Lõuna-Eestis aastal 1701. Tartu ja Marienburgi...

Tartu ja Marienburgi kaitse eest tuli von Schlippenbachil kanda erilist hoolt. Tartu oli maa idaosa üks suurematest kindlustest, kus asusid laskemoona ja teiste sõjatarvete tagavarad. Kindlust kaitses 1697. a. peale komandant C. G. Skytte, kelle abideks olid komandant A. Zöge ja ooberst M. G. von Tiesenhausen.
Asukoht teoses