Supilinna surmad. Need kodu-uurijad on...

Need kodu-uurijad on ühed heietajad, ei saa ega saa oma suud kinni panna. Aga üks neist, õigeusupapi räpaka habemega Max Vilms, oli teinud väga huvitava ettepaneku anda Pioneeride tänavale väljapaistva Armeenia demokraatliku valgustaja, Tartu Õpetajate Seminaris ja Tartu Ülikoolis õppinud Hatšatur Abovjani nimi, ja see küsimus nõudis põhjalikku analüüsimist. Tegemist oli dilemmaga – kas asendada hea veel paremaga või olid pioneerid ikkagi rohkem väärt kui kauge demokraatlik valgustaja?
/---/
See, et keskaegne Munga tänav ristiti omal ajal Pioneerideks, oli igati õigustatud ja loogiline samm. Tänaval asus tervet kvartalit hõlmava Tartu 1. Keskkooli üks külg, ja ei õpi ju Nõukogude koolis mungad. Nõukogude kooli nooremas astmes õpivad pioneerid.
Ja Hatšatur Abovjan?
Asukoht teoses
lk 79–80