Õppejõudude kalmude korrastamine. Esimene ühine korrastamine...

Esimene ühine korrastamine, millest võttis osa ligi 40 üliõpilast (neist 34 arstiteaduskonnast, ülejäänud keeleteaduskonnast) ja ligi 200 Heakorrakontori poolt läkitatud töötajat, toimus 27. juunil 1957 ja seegi hoovihmaga ähvardaval päeval. Heakorrakontori poolt tööle rakendatud töömehed piirdusid põõsaste rookimisega, kuna üliõpilastel tuli kaevamistöödega tegeleda, s.t. maa tasaseks rehitseda. Kuna paljude kalmude platsid on 20-30 m² suurused, siis enamikul juhtudel 4-5 tunniga objekt valmis ei saanud. 23. juulil toodi ülikoolile kuuluvast kruusaaugust autokoorem liiva. Kalmude katmine muru ja liivaga jäigi sügise peale, kuna käesolev korraldus jõudis üliõpilaste kätte viimaste eksamite tähtajal ja pealegi seisis ees võlgnevus ülikooli staadioni näol ning sõit kaugetele uudismaadele.

Seega polnud loota suurele abile üliõpilaste poolt, seda enam, et sügisel seisis ees teine, kolhooside abistamise aktsioon ja töö tuli korraldada väikeste üliõpilaste gruppidega.

Viimastel kordadel toimus liiva laadimine ja vedu kalmudele. 24. novembril sadas lund. Toodi kaks koormat liiva, mida seitsme raamiga laiali kanti. Koguneti kell 11 staadionil, kohal oli 20 esimese kursuse üliõpilast. Tööd tehti kas pärastlõunasel ajal või siis pühapäeviti.