Seitsmes. Ja kas pole...

Ja kas pole mõned muudki tõigad väga mõtlemapanevad? Nendele ebatavalistele kokkulangevustele oli eestlaste suur sõber Elhonen Saks – olgu taas kord õnnistatud tema nimi! – oma raamatutes korduvalt tähelepanu juhtinud. Et Eesti Vabadussõda, mis algas 28. novembril 1918 ja lõppes 2. veebruaril 1920, kestis 431 päeva, Iisraeli Vabadussõda, mis algas 15. mail 1948 ja lõppes 20. juulil 1949, kestis 432 päeva; et vaenlase edukalt alanud pealetungi peatasid eestlased 35 kilomeetri kaugusel Tallinnast, juudid 32 kilomeetri kaugusel Tel Avivist; et Eesti pool kaotas langenutena 5000, juutide pool 6000 meest; kusjuures haavatuid oli vastavalt 12 000 ja 15 000. Ning viimaks: kuna Eesti Vabadussõja lõpetanud Tartu rahulepingule kirjutasid Eesti poolt alla Jaan Poska, Ants Piip, Mait Püüman, Julius Seljamaa ning Jaan Soots, aga Vene poolt Adolf Joffe ja Issidor Gukovski, siis tuleks ka siin Elhonen Saksaga nõustuda: „Seega oli Tartu rahuleping tõepoolest eestlaste ja juutide vaheline leping.“

Asukoht teoses
lk 156–157