Joosep ja Potivari naine. Protsess võeti käsile...

Protsess võeti käsile Riia ringkonnakohtu väljasõidu istungil Tartu Rahukohtu ruumes. Asja uurimine oli läinud kiiresti, sest tunnistajaid oli vähe. Süüdistused põhinesid peamiselt dokumentidele. Ruumikas kohtusaal oli rahvast täis. /---/

Ma ei olnud varem jalgagi kohtusse tõstnud aga onu jutustustest oli mul kohtupidamise kord tuttav. Poodiumil barjääri taga punase kaleviga kaetud laua veeres istus kolm kohtunikku, kõigil ametraha ketiga kaelas. Keskmine neist oli loomulikult eesistuja. Laua parempoolses otsas (minu poolt vaadatuna) istus sekretär, vasakul prokurör. Laual asetses kolmetahuline prisma riigikulliga. Prisma ühel küljel seisid, nagu onu tõendas, keiser Peeter I sõnad: „Asjata on kirjutada seadusi, kui neid ei täideta“. Mis seisis kahel tahul, on ununenud.

Teosest