Udu. Ausamba-platsil siblivad...

Ausamba-platsil siblivad rõskes liivas paar mudilast, punased sukakesed peas, käed sinised; kasutavad viimseid mänguvõimalusi kodusel kohal. Boodo käib ümber samba ja mõtlikult vaatleb kummalist sõjavarustust, mis asetatud kuju alusele. Siin on onu Beerends temale väga kasulik, andes seletusi nii ühe kui teise asja kohta. Onu teab isegi seda, kus ja millal lõi lahinguid see suur väejuht. Väike grupp näib koosnevat huvireisijaist, kes esimest korda ses linnas. Isegi proua Helger kuulab huvitusega kuni üle platsi sammub keegi vanapoolne proua, tuule kistud leinaloor kõrgel õhus, otsekui must leek.

Teosest
lk 66–67