Kiri noorusmaalt. Linn oli erakordselt...

Linn oli erakordselt elevil. Kroonukullid olid maha võetud kõikjalt, kus nad enne olid, riigiasutistelt, koolimajadelt. Soldateid kõndis tänavail trobikondadena, hõisates, punased lindid rinnas. Mõnel pool, nagu Jaama platsil, raekoja ees jn., oli rahvatung – peeti miitinguid, kusjuures kõnelejaiks olid enamasti sõjaväelased.
Teosest
lk 117–118