Lühiülevaade neist Eesti ja Põhja-Liivimaa maiustustetootjatest, mis ei olnud aktsiaseltsi Kalevi otsesed eelkäijad. 1905. aastal hakkasid...

1905. aastal hakkasid Tartus tegutsema J. Konti ja Ko. Esimene Tartu Kompvekivabrik ning Roman Gutmanni kompvekitööstus Vallikraavi 6a. /---/

Kesk- ja väikeettevõtted Tallinnas ning teistes linnades ja suurettevõte Progress Pärnus läksid 1940. aastal põhiliselt töönduskooperatiivide alluvusse ning kaotasid sõjajärgsel perioodil maiustusi tootvate ettevõtetena oma tähtsuse, spetsialiseerudes leivakombinaatide töökodadena ja toitlustusettevõtete tsehhidena saiade, tortide, kookide ning küpsiste valmistamisele. Nimetada võiks artelle Punane Täht ja Rahva Võit Tallinnas ning artelli Tulevik Tartus.
Asukoht teoses