Kaotusseis. Peale muu ägenes...

Peale muu ägenes sõda skulptuuride vastu. Ikka ja jälle leiti sambaid, mis kujutasid ebasobivaid isikuid või ei vastanud muidu ajavaimule. Kõiki sammaste mahavõtmisi ei jõudnud registreerida enam ajalehedki. Viimasel Tartus käimisel oli Metsamärt teinud tiiru peale ka Raadi surnuaedadele. Kreutzwaldi kalm koos tütre Adelheidi hauaplaadiga nägi endist moodi välja, aga nendest allpool oli Raadi kruusaaugust kadunud 1919. aasta rahutusi tähistav graniittahukas. See oli meenutanud Tartu tagavarapataljoni noorte sõdurite rahulolematust, mis julmalt maha suruti.