Paigallend. Ühel veebruari õhtul...

Ühel veebruari õhtul 1945 – miks mitte selsamal õhtul, kui toimus eelkujuteldud kõnelus Roosevelti ja Stalini vahel – olin parajasti lõpetanud loengu. Enamik mu paarikümnest mitte just nälginud, aga kehvasti toidetud, mitte just närudes, aga sõjaaegselt trööbatud riides tudengist oli juba pudenenud laiali talvise varemeis linna ikka veel tuha järgi lõhnavasse pimedusse.
Teosest
lk 331