Keisri hull. Muuseas, ka Moierite...

Muuseas, ka Moierite maja Tartus ja seal liikunud inimesed ning seal hõljunud probleemid olid olemas. Mu katsed kontrollida Jakob Mättiku päevaraamatu tõesusastet veensid mind selles täiesti. See väike Tartu eeslinnamaja Kalevi ja Soola tänava nurgal hävis alles sügisel 1944 (ja oli seks ajaks juba üsna südalinna lähedale nihkunud). Kolmkümmend aastat hiljem identifitseerisin selle majakese, kus ma ise üliõpilasajal olin elanud, Moieri majaks. Ja sedamööda oma kunagise tudengitoa selleks Moierite aia- ning jõepoolt suitsetamistoaks, mille madal uksepiit veel minu ajal säilitas Timotheus von Bocki põdrakarva juuste puudutust.

Asukoht teoses