Keisri hull. Kogutud teosed, 5.

Selle allikteose katkendid: