Oopium sihtgrupile. Tartu ringkonnakohus jättis...

Tartu ringkonnakohus jättis rahuldamata Kolgata koguduse alandliku palve anda neile Tartu kaubamaja krunt. Kohtust oli väga õiglane kristlastele kesklinna krunti mitte anda, hõigaku halleluujat äärelinnas, siis ei sega. Tartu kaubamaja on palju parem kui Tallinna oma, sest tal on sellised uksed, mis ennast ise lahti teevad. Niivõrd heade ustega kaubanduskeskust ei tohi anda sektantidele. Esiteks ei ole sektantidel midagi müüa. Teiseks solvavad kolgata kristlased kõigi ratsionalistliku ilmavaatega inimeste au ja väärikust oma juhmide eelarvamustega.