Tartu Eesti vallakooliõpetajate (Hollmanni) seminar. Muusikamaitse harimiseks lubati...

Muusikamaitse harimiseks lubati meid ülikooli aulasse kontserte kuulama minna, kui seal Peterburist sõitnud kuulsad kunstnikud esinesid. Piletihind oli 30 kop. Suurem osa kasvandikke olid nende kontsertide vastu huvituseta. „Vanemuisesse” ei lubatud meid iialgi. Ka mitte uisuteele botaanika aeda. Üksnes kella 5–6 vahe lubati linna minna. Pidi aga mingi tarbe muretsemine mineku põhjenduseks olema. Kõige rohkem kord nädalas lubati linna.