Kirjanduslik kõrvalops „Linda" kohvikus. Mu poeg Sulev...

Mu poeg Sulev Kallas oli siis juba Londonist Eestisse siirdunud ja viibis juhtumisi Tartus. Kirjanikel ja kunstnikel oli sellal lemmikkohaks kohvik Linda, kus vana hea Tartu kombe järele istuti tundide kaupa ajalehti lehitsemas, malet mängimas ja poliititsemas. August Alle ilmumisel kohvikusse tõusis Sulev Kallas ning andis talle kõikide nähes ja kuuldes laksuva kõrvalopsu. Raevustunud Alle haaras siis muu relva puudusel kepi, mille külge ajaleht oli kinnitatud, ja katsus sellega oma vastasele pähe lüüa, kusjuures viimase sarvprillid purunesid. Teised kohvikus olijad ruttasid nüüd riiukukki lahutama.

Asukoht teoses
lk 159–160