Lood unustatud Tartust. Raadil on koos...

Raadil on koos mitme eri koguduse kalmistud, mis kannavad linnavõimu 1961. aasta otsusega Raadi kalmistu nime. Territooriumist suurima osa moodustavad Maarja ja Peetri koguduse kalmistu. Väiksemad on Vana-Jaani, õigeusu, Ülikooli kalmistu ja Sõjaväekalmistu. Samas asuvad Vana-Peetri, Uus-Peetri ja Uus-Jaani kalmistu hoopis Puiestee tänava ääres linna veeres, need on hiljem asutatud ega ole Raadi kalmistu osad. Hilisema tehase Võit territooriumi alla läks vana judaistlik ja islamistlik kalmistuosa.
/---/
Roosi ja Jänese tänava ristil asub Tartu vana juudi kalmistu ja selle kõrval vene vanaususliste surnuaed. Lähikonda, Mäe tänava äärde jääb Võlla- ehk Kaagimägi, kus võis asuda Tartu vana hukkamispaik.
/---/
Võllamäest mitte eriti kaugele rajati 19. sajandi teises pooles piirkonna elanikele Maarja- ja Peetriturg. Uute turgude avamise üheks põhjuseks võis olla ka esialgne plaan ehitada raudtee Tartus Raadi mõisa maadele.
Asukoht teoses