Vana kaardivägi. Baeri ausammas helkis...

Baeri ausammas helkis raskelt-metalliselt, puhuti näis, nagu võiks tuul iga silmapilk raamatu ta põlvedel kinni lükata, puude pungi ajavate oksade tagant paistis sügavsinine taevas, pehmetooniline nagu riie. Ja Toomivaremete vahelt lendas üles suur parv musti kirikuhakke, kaugenedes üle orus kasvavate pärnade, kadudes viimaks silmapiirilt.
Teosest