Nooreestlane Rudolf Lesta. Varsti hakati ehitama...

Varsti hakati ehitama ka „Vanemuise” uut teatrit. Ja Lesta ilmus ehitusplatsile, mõõtis näitelava ning nõudis ehituse juhtidelt, et nad selle meetri võrra laiema teeksid: muidu ei saavat tema kavatsusel olevat näidendit etendada. Need tömbid mehed ei mõistnud aga seda nii põhjendatud nõudmist ja jätkasid oma kanakuudi ehitamist endises ulatuses. Siis vihastus ka Lesta: säärastele plumpidele ta oma teost ei kirjutagi! Ega kirjutanudki.
Asukoht teoses