Kuubilise vormi uus klassika. Eesti Panga Tartu hoone. Kuupjas vorm, pilasterraamistus...

Kuupjas vorm, pilasterraamistus ja kõrge traditsiooniline katus annavad sellele hoonele väga tugeva klassitsistliku alatooni, mida süvendavad Juhan Raudsepa klassikalised fassaadiskulptuurid „Tööstus“ ja „Põllumajandus“.

Kõnesolev pangahoone on „hea Eesti aja“ ilmekaim esindaja Tartus ka oma silmapaistvate autorite tõttu: Karl Burman oli Eesti rahvusromantismi rajaja ja Eesti esimene professionaalne arhitekt, legendaarne Tartu linnaarhitekt Arnold Matteus aga kandis Eesti aja vaimu edasi mitte ainult ehitiste, vaid elava isiksusena kuni oma surmani 1986. aastal.
/---/
Tartu pangamaja püstitati ka ehituslikult väga kindlalt: maja ei toetu parvedele nagu paljud ajaloolised ehitised soise pinnaga Tartus, vaid raudbetoonist 1,2 meetri paksustele taladele, mistõttu hoone pole ka kunagi vajunud. Sokli ja sissepääsu graniit telliti Rootsist, katusekivid Saksamaalt, pilastritele sobis ka Saaremaa dolokivi. Avar saal kaunistati karniiside, stiliseeritud rahvusornamentide ja laerosettidega.
Asukoht teoses