Moemaja. Betti, kes enne...

Betti, kes enne Moemaja oli töötanud lühikest aega Keele ja Kirjanduse Instituudis ning pikemalt Tartu Ülikooli raamatukogus, jäi seal parteipoliitilises mõttes (ja mitte ainult) omamoodi naiivitariks. KKIs, mida tol ajal juhtis kurikuulus Endel Sõgel, oleks ta silmad ju avaneda võinud, ent ta lahkus sealt kiiresti, raamatukogu oli aga tol ajal kõigele vaatamata omamoodi tempel, juba oma asukoha tõttu Tartus Toomemäel Toomkiriku varemetes, seal, kus nüüd paikneb ülikooli muuseum. Toona oli nendes ruumides veel tugevasti säilinud vanade aegade hõngu ja see oli hästi mõjunud ka pikema staažiga töötajaskonnale. Betti austas oma eakamaid kolleege, kellest suurem osa pidas raamatutest siiralt lugu, tundis raamatukogu keerulisi katalooge nagu oma viit sõrme ja kelle maailmas ei olnud kohta parteilistele pugemistele või intriigidele, naeruväärsele võimuvõitlusele või karjerismile.
Teosest
lk 70