Elu pärast elu. On sõda. Fašistide...

On sõda. Fašistide poolt okupeeritud Tartusse saabub taas kuskilt Lääne-Euroopast pilgeni täistuubitud kaubavagunite ešelon, mille reisijateks on hävitamisele saadetavad juudid. Nende ainsaks süüks on oma rahvusesse kuulumine ja otstarbeks saada tankitõrjekraavide ohvriteks. Paljudel saabujatest on kaasas neile kõige väärtuslikum – mitte vääriskivid ega kuld, vaid see, mis igaühele kõige kallim, oma sünagoogi Toora rullkeerik. Timukad pilluvad need arusaamatuses sinnasamasse maha. Siis leidub Taaralinnas mees, kes on ülikooli professor, keeleteadlane-polüglott, eestlane Paul Ariste, kes satub sellesse paika, korjab maas vedelevad Toorad kokku ja peidab need eluga riskides oma koju. Sõja lõppedes saab need hoiule Eesti Rahva Muuseum.
Asukoht teoses