Elu ja luule. Mälestusi „Kirjandusliku Orbiidi“ päevilt. Mäletan ainult nende...

Mäletan ainult nende üht osavõttu koosolekust, mis peeti Tartu „Grand“-hotelli (hilisema „Toome“) numbritoas. Koosolek jäi meelde eriti sellepärast, et samal ajal ülejärgmises toas algas revolvripaugutamine ja koridoris jooksmine: seal tappis keegi varem solvatud noormees oma külalise ja siis ka enda. Nii said „elulähedased“ autorid sealgi elu näha üsna lähedalt ja reageerida oma loomuse kohaselt, kes jalamaid kohale joostes, kes ettevaatlikult uksest piiludes, et mõni kuul tedagi ei tabaks. Täpselt ma ei mäleta, aga muidugi oli J. Sütiste esimeste hulgas – tema ju ei püsinud paigal ka tavalise koosoleku ajal, vaid aina keerles ringi ja pildus vaimukusi.
Asukoht teoses
lk 265