Rusikad. Seal tujutses turtsakas...

Seal tujutses turtsakas sügisilm. Üle massiivsete majade katuseharjade tuli vihur, virutas parkidest kaasahaaratud pruunistunud puulehtede pillutatud pahmaka vastu sillutist ja keerutas selle samas uuesti lendu, kihutas laiali. Üksikud raheterad prõksusid vastu aknaruute.
Asukoht teoses
lk 126