Viimane jutt isaga. Ootamatult jäi isa...

Ootamatult jäi isa haigeks. Viisime ta Toomemäele haiglasse. Palju päevi lamas isa haiglapalatis. Oli raske sõjaaeg. Linna käisid lennukid pommitamas. Häire ajal kanti haiged haigla keldrisse varjendisse.
Asukoht teoses