Kui mina sirgusin suuremaks...

Selle allikteose katkendid: