Linnutsirkus, I. Rohepea

Selle allikteose katkendid: