Jaschka ja Janne. Kuid värvitekkel peas...

Kuid värvitekkel peas ei tohtinud seal, Emajõe vastaskaldal halva kuulsusega Trans-Embachis, Ülejõel, kus olid hämarad lokaalid, vulgaarsed kõrtsid, kahtlased saunad ja veel hullemad asutused, oma nägu näidata. /---/ Ainult Panovi sauna võis ka värvides sõita. Sest siin, Panovi juures, käidi vana traditsiooni järgides enne igat mensuuri pesemas. Nii oli aja jooksul välja kujunenud, sest siinpool Emajõge ei olnud ühtki avalikku sauna.

Asukoht teoses