60ndad aastad. Kuuekümnendate alguse Tartu...

Kuuekümnendate alguse Tartu erines Tallinnast selle poolest, et Tartus uskusid noored „inimnäolist sotsialismi, Tallinnas ei uskunud. Tartlased pidasid tallinlasi kergemeelseteks ja küünilisteks, tallinlased tartlasi tõsimeelseteks ja vanaaegseteks. Kusjuures „vanaaegsed ja „tagurlikud olid tartlaste silmis just tallinlased. 

Sel ajal kui Tartu tudengid panid oma uuendatud komsomolikomiteele palju lootusi, laulsid Tallinna tudengid metsavendade laule ja vaatasid Soome TV-d. 

Asukoht teoses