Tunaeile. Aga enne ajakirja…

Aga enne ajakirja ja ajalehe ilmumist oli Wellesto peamiseks väljundiks esinemine Eestimaa erinevates kohtades. Eriti tähtis oli kirjandusõhtu 20. mail 1988 Uluotsa Õpetajate tänava maja aias, kus nõukogude ajal asus Kirjanike Liidu Tartu osakond. See, et Wellesto esimene väljasõit ja esinemine väljaspool Tallinna toimus Tartus, oli tuhandekordselt põhjendatud. Mati Hint kirjutas selleks puhuks omaette manifesti, mis kandis pealkirja „Eesti on sündinud Tartust“ ning lõpeb sõnadega: „Tartu on ainus suurem Eesti linn, mis on veel ka eesti linn, mille nn. internatsionaliseerimisega pole veel lõpule jõutud ja loodetavasti ei jõutagi. Tartus on meile eriti selge, missugune õnn peitub rahvuslikkuse puhastes lätetes.“ Aga Tartu andis ka ajendi Wellesto sünniks. /---/

Me kõik lugesime midagi oma loomingust. Oma esitatut ma ei mäleta, küll aga jäi meelde, kuidas mu pilk naelutus ühe naiskuulaja näole. Midagi tolle käitumises oli võõrastavalt kummaline. Huvitaval kombel sain oma ebalevale tundele vastuse veel samal päeval paari tunni jagu hiljem. Läksime Vanemuise tänaval mööda tänasest Kirjanike Liidu ja Kirjanduse Seltsi majast, kus tookord peremehetses veel Tartu KGB osakond. Ja seal trepi peal märkasin vastavasse asutusse sisenemas täpipealt todasama naist, kes Uluotsa maja õuel oli tekitanud ärevaseguse tunde. Kõik loksus paika. See tähendas, et vastav asutus jälgis meid tähelepanelikult.

Asukoht teoses
lk 175–177