Vaikus...

Vaikus
maarja surnuaia
haudade vahel

tuuletu vaikus
ja sahin –
tuul sahistab
teispoolsuse puudes

ta on leidnud teise tee

vabana aja kammitsaist
täidab ta nüüd
meie kõikide unistusi

 

Teosest
lk 136