Operatsioonilambi valgusel. Seeniorkirurgide elulood